Hướng dẫn export / Import Database trên control Cpanel với công cụ phpmyadmin - HUY NGUYỄN - nchuyvn.com - Huy Nguyễn
Chat hỗ trợ
Chat ngay
LẬP TRÌNH

Hướng dẫn export / Import Database trên control Cpanel với công cụ phpmyadmin – HUY NGUYỄN – nchuyvn.com

Posted On Tháng Sáu 15, 2023 at 11:36 sáng by / No Comments

Xin cảm ơn!

1 . Export Databse

  • Trước hết đăng nhập quản trị hosting , Sau đó vào mục Database >> phpMyAdmin
Selection 999503.png
  • Chọn Database cần export >> Sau đó nhận Export >> Go >> file .sql sẽ được tại về máy tính .
Selection 999504

2 . Improt Database

Chúng ta cũng vào phần phpMyAdmin >> chọn Database cần import >> import >> Browse.. >> chọn file .sql cần import >> Go

Selection 999506

Nếu Database đã có dữ liệu , chúng ta cần xóa hết các table đi và cho import lại . Chọn Database >> Structure >> Check all >> With selected : Drop >> Go

drop db

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *