Lưu trữ Thuốc Trừ Rầy - Huy Nguyễn
Chat hỗ trợ
Chat ngay
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

杀虫剂 APPLAUD 25WP – AGRI THUẬN THIÊN – nchuyvn.com

成分: Buprofezin 25%w/w 功用: 它是一种昆虫生长调节剂, 抑制调节昆虫蜕皮的激素的机制, 不形成新壳(几丁质层),导致脱水和死亡. 突出优势 是日本 Nihon Nohyaku 公司的正品。 该药有触杀作用,除蚜虫外根据抗蜕皮、抑制繁殖的机理。 彻底消灭漏斗的效果更持久。 它杀死年轻和成年的蚜虫。 不影响虾和鱼:适用于稻虾区
Read More