Lưu trữ Thuốc Trợ Lực - Huy Nguyễn
Chat hỗ trợ
Chat ngay
EXYLATE 30SL – THUỐC TRỢ LỰC THẾ HỆ MỚI LOANG TRẢI CỰC NHANH THẤM SÂU CỰC MẠNH
THUỐC BVTV

EXYLATE 30SL – THUỐC TRỢ LỰC THẾ HỆ MỚI LOANG TRẢI CỰC NHANH THẤM SÂU CỰC MẠNH

QUY CÁCH: CHAI 100ML THÀNH PHẦN Surfactant Trisilloxane Polyether Alcolho Ethoxylate Propylene Glycol CÔNG DỤNG Kích thích mở khí khổng, giúp thuốc loang nhanh trên lá, thấm sâu vào mô lá hoặc t
Read More