Lưu trữ PHÂN BÓN - Huy Nguyễn
Chat hỗ trợ
Chat ngay
PHÂN BÓN SINH HỌC XỐP ĐẤT ATT – RA RỄ MẠNH, CẢI TẠO ĐẤT VÀ GIẢI ĐỘC CÂY TRỒNG – 600K BÌNH 5 LÍT – nchuyvn.com – AGRI THUẬN THIÊN
PHÂN BÓN SINH HỌC

PHÂN BÓN SINH HỌC XỐP ĐẤT ATT – RA RỄ MẠNH, CẢI TẠO ĐẤT VÀ GIẢI ĐỘC CÂY TRỒNG – 600K BÌNH 5 LÍT – nchuyvn.com – AGRI THUẬN THIÊN

THÀNH PHẦN: Bacillus spp: 1x108CFUml/. pHH2O:5 ; Tỷ trọng 1:1. Bổ sung (công nghệ dinh dưỡng cao cấp được lên men từ các vi sinh vật có ích Bacillus subtilis, Rhodospeudomonas sp, Saccharomyce
Read More