Lưu trữ CÔN TRÙNG - Huy Nguyễn
Chat hỗ trợ
Chat ngay
CÔN TRÙNG

TUYẾN TRÙNG LÀ GÌ?

Giới thiệu     Tuyến trùng là Động vật không xương sống, thuộc ngành Giun tròn. Kích thước cơ thể tuyến trùng rất nhỏ, nhỏ hơn 1mm chỉ quan sát được dưới kính hiền vi. Lần đầu tiên tuyến trùng được p
Read More