Lưu trữ BỆNH THỐI HẠCH - Huy Nguyễn
Chat hỗ trợ
Chat ngay
BỆNH THỐI HẠCH

BỆNH THỐI HẠCH TRÊN CÂY CHANH DÂY

Nguyên nhân: Gây ra bởi Sclerotinia sclerotiorum. Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh vườn tược, cắt bỏ các phần cây nghi nhiễm bệnh, tập trung tiêu hủy sạch sẽ. Vặt bỏ các lá già, lá gốc, tạo độ t
Read More