Lưu trữ 4 sào đất trồng điều. Kv Phú Vinh - Định Quán. - Huy Nguyễn
Bán nhanh 9,4 sào đất trồng điều. Kv Phú Vinh – Định Quán.
BẤT ĐỘNG SẢN

Bán nhanh 9,4 sào đất trồng điều. Kv Phú Vinh – Định Quán.

9,4 sào đất trồng điều. Kv Phú Vinh - Định Quán. Đất có 41m mt hiện hữu, đuong xe hơi đen đất. Cách nhựa 118 đang mở rộng khoảng 700m. Cách qlo20 khoang 3km. Dân cư ở lai rai. Giá 3,5ty. ...
Read More