Lưu trữ 3 sào có 200m2 Thổ cư tuyệt đẹp xã Ngọc Định - Định Quán - Huy Nguyễn
Cần bán khu vườn 9,3 sào có 200m2 Thổ cư tuyệt đẹp xã Ngọc Định – Định Quán
BẤT ĐỘNG SẢN

Cần bán khu vườn 9,3 sào có 200m2 Thổ cư tuyệt đẹp xã Ngọc Định – Định Quán

Cần bán khu vườn 9,3 sào có 200m2 Thổ cư tuyệt đẹp xã Ngọc Định - Định Quán. Toàn bộ trồng bưởi + có sẵn nhà cấp 4( Wifi, điện nước giếng khoan đầy đủ) + 2 dãy chăn nuôi heo + ao nước nuôi c...
Read More