Lưu trữ 3 hec) sầu năm 2 và 3 - Huy Nguyễn
Chủ gửi bán 23.000m² (2,3 hec) sầu năm 2 và 3, xen kẽ chôm chôm thái tại thị trấn Madaguoi, Đạ Huoai, Lâm Đồng.
BẤT ĐỘNG SẢN

Chủ gửi bán 23.000m² (2,3 hec) sầu năm 2 và 3, xen kẽ chôm chôm thái tại thị trấn Madaguoi, Đạ Huoai, Lâm Đồng.

Chủ gửi bán 23.000m² (2,3 hec) sầu năm 2 và 3, xen kẽ chôm chôm thái tại thị trấn Madaguoi, Đạ Huoai, Lâm Đồng. View toàn thị trấn. Đường bê tông vào tận nơi, điện nước đầy đủ. Hỗ trợ ph...
Read More