Lưu trữ 27m mặt tiền bê tông ấp 3 phú tân định quán Đồng nai - Huy Nguyễn