Lưu trữ 2 Sào Đất Trà Cổ cần tìm chủ - Huy Nguyễn
HOT 4,2 SÀO ĐẤT TRÀ CỔ CẦN TÌM CHỦ
BẤT ĐỘNG SẢN

HOT 4,2 SÀO ĐẤT TRÀ CỔ CẦN TÌM CHỦ

Hot 4,2 Sào Đất Trà Cổ cần tìm chủ   Ngay KDL Suối Mơ Park ( cách 500m). Điểm du lịch thu hút hàng ngàn khách du lịch.  Diện tích: 4.147m2. Đất TCLN.  Đất trồng Sầu Riêng đang thu hoạch  Các...
Read More
Hot 4,2 Sào Đất Trà Cổ cần tìm chủ
HUYỆN TÂN PHÚ

Hot 4,2 Sào Đất Trà Cổ cần tìm chủ

Hot 4,2 Sào Đất Trà Cổ cần tìm chủ Ngay KDL Suối Mơ Park ( cách 500m). Điểm du lịch thu hút hàng ngàn khách du lịch. Diện tích: 4.147m2. Đất TCLN. Đất trồng Sầu Riêng đang thu hoạch Các...
Read More