Lưu trữ 2 sào đất đẹp tại Phú Túc - Huy Nguyễn
Cần ra nhanh 6,2 sào đất đẹp tại Phú Túc, huyện Định Quán
BẤT ĐỘNG SẢN

Cần ra nhanh 6,2 sào đất đẹp tại Phú Túc, huyện Định Quán

Cần ra nhanh 6,2 sào đất đẹp tại Phú Túc, huyện Định Quán Mặt tiền rộng , dài tới 74m Đất cây lâu năm hiện đang trồng điều cổ thụ Đường lớn xe tải chạy vào được thích hợp đầu tư , n...
Read More
Cần ra nhanh 6,2 sào đất đẹp tại Phú Túc, huyện Định Quán
BẤT ĐỘNG SẢN

Cần ra nhanh 6,2 sào đất đẹp tại Phú Túc, huyện Định Quán

Cần ra nhanh 6,2 sào đất đẹp tại Phú Túc, huyện Định Quán Mặt tiền rộng , dài tới 74m Đất cây lâu năm hiện đang trồng điều cổ thụ Đường lớn xe tải chạy vào được thích hợp đầu tư , n...
Read More