Lưu trữ 2 lô này mỗi lô 730tr thương lượng chốt 700tr - Huy Nguyễn