Lưu trữ 1MẪU2TRỒNG SẦU RIÊNG MÍT Ở TRÀ CỔ - Huy Nguyễn
1MẪU2TRỒNG SẦU RIÊNG MÍT Ở TRÀ CỔ
BẤT ĐỘNG SẢN

1MẪU2TRỒNG SẦU RIÊNG MÍT Ở TRÀ CỔ

1mẫu2 trà cổ fun sầu riêng sen ít mít thái. Nhà cửa điện nước OK   Đường đá mi 4m, ô tô vào OK, đã hợp dân lên bê tông. Đất tốt bằng phẳng không đá,, cách nhựa vài trăm mét,, cách KDL suối mơ ...
Read More