Lưu trữ 1 xào Phú thịnh mặt tiền bê tông bên hông ủy ban xã Phú thịnh đi vào 500 mét - Huy Nguyễn