Lưu trữ 1 sào ( 1000m2 ) 16.5 x 64m .Ấp 3 Phú Tân _ Định Quán_ Đồng Nai - Huy Nguyễn
1 sào ( 1000m2 ) 16.5 x 64m .Ấp 3 Phú Tân _ Định Quán_ Đồng Nai
BẤT ĐỘNG SẢN

1 sào ( 1000m2 ) 16.5 x 64m .Ấp 3 Phú Tân _ Định Quán_ Đồng Nai

Ấp 3 Phú Tân _ Định Quán_ Đồng Nai 1 sào ( 1000m2 ) 16.5 x 64m . đang trồng fulll trái cây nhoa: mít thái, bưởi, sầu riêng, măng cụt đang cho thu hoạch mạnh. Có điện nước bec Full đầy đủ. Xe hơ...
Read More