Lưu trữ 1 mẫu đất vườn sầu riêng và mít thái . Thuộc xã Phú Lợi - Huy Nguyễn