MAP GREEN 6SL – ĐẶC TRỊ THÁN THƯ, PHẤN TRẮNG - Huy Nguyễn

Cửa hàng

Home THUỐC BVTV THUỐC TRỪ NẤM MAP GREEN 6SL – ĐẶC TRỊ THÁN THƯ, PHẤN TRẮNG

MAP GREEN 6SL – ĐẶC TRỊ THÁN THƯ, PHẤN TRẮNG

130.000 

 • THÁN THƯ
 • PHẤN TRẮNG
 • SƯƠNG MAI

Quy cách: Chai 250ml

✅Hotline: 0919.817.033

✅Hotline: 0828.378.033

Mua Hàng Hotline: 0919817033 - 0933067033

Mô tả

Mục Lục Bài Viết >>>

5/5 - (1 bình chọn)

THÀNH PHẦN: 

 • Citrus Oil 60 g/l

CÔNG DỤNG:

Map Green 6AS là thuốc bảo vệ thực vật mới, nguồn gốc thực vật, an toàn cho người và môi trường

Map Green 6AS giúp cây tốt hơn, trái to, màu sắc đẹp hơn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Dùng MAP Green 6SL cho bắp cải để trị sâu tơ

Liều lượng: 0.8 – 1.0 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): Không khuyến cao ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu, bệnh xuất hiện

MAP GREEN 6SL
MAP GREEN 6SL

2. Dùng MAP Green 6SL cho bầu bí để trị phấn trắng

Liều lượng: 1.0 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): Không khuyến cao ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu, bệnh xuất hiện

3. Dùng MAP Green 6SL cho cà chua để trị bọ phấn

Liều lượng: 1.0 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): Không khuyến caongày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu, bệnh xuất hiện

4. Dùng MAP Green 6SL cho chè để trị thối búp

Liều lượng: 1.0 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): Không khuyến cáongày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu bệnh xuất hiện

5. Dùng MAP Green 6SL cho nho để trị bọ trĩ

Liều lượng: 1.0 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): Không khuyến cáongày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu bệnh xuất hiện

6. Dùng MAP Green 6SL cho nho để trị sâu xanh da láng

Liều lượng: 1.0 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): Không khuyến cáongày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu bệnh xuất hiện

7. Dùng MAP Green 6SL cho ớt để trị thán thư

Liều lượng: 1.0 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): Không khuyến cáongày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu bệnh xuất hiện

8. Dùng MAP Green 6SL cho xoài để trị thán thư

Liều lượng: 0.2 – 0.25%
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): Không khuyến caongày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu, bệnh xuất hiện

9. Dùng MAP Green 6SL cho điều để trị thán thư

Liều lượng: 0.017-0.067 % + 0.08% Map super 300EC
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): Phụ thuộc chất phụ trợngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 7%

10. Dùng MAP Green 6SL cho cà phê để trị thán thư

Liều lượng: 0.17-0.33%
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 0ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%

MAP GREEN 1
MAP GREEN 1

11. Dùng MAP Green 6SL cho chè để trị bọ xít muỗi

Liều lượng: 1.0 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): Không khuyến caongày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu, bệnh xuất hiện

12. Dùng MAP Green 6SL cho điều để trị bọ xít muỗi

Liều lượng: 0.067% + 0.07% Map Permethrin 50EC
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): Phụ thuộc chất phụ trợngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Phun thuốc khi tỷ lệ đọt bị hại khoảng 11-13%

13. Dùng MAP Green 6SL cho chè để trị sâu cuốn lá

Liều lượng: 1.0 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): Không khuyến caongày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu, bệnh xuất hiện

14. Dùng MAP Green 6SL cho dưa chuột để trị nhện đỏ

Liều lượng: 1.0 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): Không khuyến caongày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu, bệnh xuất hiện

15. Dùng MAP Green 6SL cho nho để trị mốc sương

Liều lượng: 1.0 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): Không khuyến caongày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu, bệnh xuất hiện

16. Dùng MAP Green 6SL cho lúa để trị vàng lá chín sớm

Liều lượng: 0.4 – 0.6 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): Không khuyến caongày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%

17. Dùng MAP Green 6SL cho nhãn để trị nhện lông nhung

Liều lượng: 0.125-0.126% + 0.094% chất phụ trợ
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 0ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Phun ướt đều cây trồng ở giai đoạn lá non hoặc nhện khoảng 50 con/ lá chét

MAP GREEN 2
MAP GREEN 2   , 

18. Dùng MAP Green 6SL cho cà phê để trị hỗ trợ tăng hiệu quả của thuốc trừ rệp sáp

Liều lượng: 0.067% + 0.12% Mapy 48EC
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): Phụ thuộc chất phụ trợngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Phun thuốc khi rệp khoảng 4-5 con/ chùm quả

19. Dùng MAP Green 6SL cho lạc để trị chết ẻo cây con

Liều lượng: 0.4 lít/ha + 0.25 kg/ha Mataxyl 500WP
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): Phụ thuộc chất phụ trợngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Phun thuốc khi bệnh xuất hiện

20. Dùng MAP Green 6SL cho cam để trị xì mủ

Liều lượng: 0.067% + 0.08% Mataxyl 500WP
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): Phụ thuộc chất phụ trợngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 12-18%

21. Dùng MAP Green 6SL cho cao su để trị vàng rụng lá

Liều lượng: 0.125-0.25%
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 0ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%

KIẾN THỨC DÀNH CHO NHÀ NÔNG

Bệnh thán thư là gì?

MAP GREEN 6SL TRỊ THÁN THƯ
MAP GREEN 6SL TRỊ THÁN THƯ

 

Bệnh thán thư là bệnh hại trên cây trồng, có thể gây hại trên các bộ phận từ lá, cành, chồi non, quả non. Bệnh được gây ra bởi tác nhân Colletotrichum gloeosporioides Cephaleures virescens. Trên bộ phận bị bệnh của cây xuất hiện các vết đốm lớn màu nâu xẫm, có viền nâu đỏ. 

Bệnh phấn trắng là gì?

MAP GREEN 6SL TRỊ PHẤN TRẮNG
MAP GREEN 6SL TRỊ PHẤN TRẮNG

 

Bệnh phấn trắng do nấm gây nên, tên khoa học là: Nấm Sphaerotheca pannosa var.. Nấm phấn trắng là loại nấm ký sinh chuyên tính (ngoại ký sinh) có sợi lan rộng che phủ kín bề mặt mô bệnh tạo vòi hút trong các tế bào cây. Bào tử phân sinh hình trứng, đơn bào, không màu, truyền lan nhờ gió, mưa.

Sản phẩm có công dụng tương tự

Sạch bệnh 1102:
Thành phần:

 • Hexaconazole: 50g/l
 • Tricyclazole: 10g/l
 • Sulfur: 20g/l
 • Phụ gia: l Lít

 

Công dụng: 

 • phòng trừ các bệnh nấm hồng, khô vằn, đốm vằn, lem lép hạt, đốm nâu, vàng lá, đạo ôn trên lúa; Nấm hồng, khô cành, khô quả , thối trái, thán thư, phấn trắng, ghẻ sẹo, xì mủ

GALLEGOLD:
Thành phần:

 • Kasugamycin 20g/kg
 • Ningnanmycin 50.9g/kg
 • Polyoxin B 0.1g/kg

Công dụng:

 • Trừ bệnh thán thư, sương mai, phấn trắng, cháy bìa lá, bạc lá, héo rũ tái xanh, đốm nâu.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

——————————————————————————-

CÔNG TY TNHH VTNN VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Khu Dân Cư 4, Khu Phố Hiệp Tâm 2, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Chuyên Thuốc bvtv _ hạt giống_ phân bón_dụng cụ nông nghiệp

📲📲Hỗ Tư vấn kỹ thuật tại vườn📲📲

✅Hotline: 0919.817.033

✅Hotline: 0828.378.033

✅Link web: https://vietnamnongnghiepsach.com.vn/

✅Link youtube 1: https://www.youtube.com/c/TrịBệnhChoCâyTrồng

✅Link youtube 2: https://www.youtube.com/c/KiếnThứcNôngNghiệp

✅Link Zalo: https://zalo.me/0919.817.033

——————————————————————————————————-

 

MAP GREEN 6SL – ĐẶC TRỊ THÁN THƯ, PHẤN TRẮNG
MAP GREEN 6SL
MAP GREEN 6SL – ĐẶC TRỊ THÁN THƯ, PHẤN TRẮNG 130.000