BOOTSTRAPPING LÀ GÌ? THUẬT NGỮ STARTUP - Huy Nguyễn

Cửa hàng

Home KINH DOANH BOOTSTRAPPING LÀ GÌ? THUẬT NGỮ STARTUP

BOOTSTRAPPING LÀ GÌ? THUẬT NGỮ STARTUP

Hỗ trợ: 0933.067.033

Danh mục:

Mô tả

Đây là thuật ngữ nghĩa là: Tự lực. Được hiểu là các Statup khi bắt đầu dự án của mình họ cũng có nguồn vốn nhất định, khi nguồn vốn của họ bỏ ra không đủ thì vòng thứ hai mới đến Funding. Nguồn vốn nội tự lức là vốn từ tài sản cá nhân hoặc từ lợi nhuận của công ty mà không cần đến các nhà đầu tư.

Thường đây sẽ là giai đoạn đầu tiên khi bắt đầu, doanh nghiệp không cần quá nhiều vốn, và ý tưởng cũng chưa đủ lực để thu hút vốn từ các nhà đầu tư. Một số Startup có nguồn vốn lớn, quá trình tự lực sẽ kéo dài hơn.

Nguồn vốn nội tự lức là vốn từ tài sản cá nhân hoặc từ lợi nhuận của công ty mà không cần đến các nhà đầu tư.
Nguồn vốn nội tự lức là vốn từ tài sản cá nhân hoặc từ lợi nhuận của công ty mà không cần đến các nhà đầu tư.

Thường đây sẽ là giai đoạn đầu tiên khi bắt đầu, doanh nghiệp không cần quá nhiều vốnThường đây sẽ là giai đoạn đầu tiên khi bắt đầu, doanh nghiệp không cần quá nhiều vốn