BÍ ẨN CỦA CÁC TỶ LỆ GÓP VỐN 31%, 51%, 65% ĐỐI VỚI START UP - Huy Nguyễn

Cửa hàng

Home KINH DOANH BÍ ẨN CỦA CÁC TỶ LỆ GÓP VỐN 31%, 51%, 65% ĐỐI VỚI START UP

BÍ ẨN CỦA CÁC TỶ LỆ GÓP VỐN 31%, 51%, 65% ĐỐI VỚI START UP

Hỗ trợ: 0933.067.033

Danh mục:

Mô tả

Chắc nhiều bạn đã hoặc đang xem chương trình Thương vụ bạc tỷ và ít nhiều thắc mắc về các tỉ lệ đưa ra như 36%, 51%, 65%. Nhưng chưa hiểu rõ về Ý nghĩa các tỷ lệ 36% 51% 65% trong Shark Tank Việt Nam. Cùng Luật Việt Tín tìm hiểu về vấn đề trên.

Quy định pháp luật về các tỷ lệ 36% 51% 65%

Đưa ra các tỷ lệ trên đó hoàn toàn dựa trên các quy định của pháp luật về doanh nghiệp cụ thể là luật doanh nghiệp năm 2014. 

Để dễ hình dung có thể hiểu các tỷ lệ góp vốn sẽ theo quy định của pháp luật theo đó tỉ lệ càng cao đồng nghĩa số tiền càng lớn cũng như quyền lợi nghĩa vụ trách nhiệm vì thế sẽ tăng theo. Và những tỉ lệ này sẽ áp dụng đối với loại hình công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

Con số 36%

Con số hay gặp nhiều trong chương trình Thương vụ Bạc Tỷ mà nhất là được Shark Phú nhắc đến, nhưng thật sự pháp luật không hề quy định cụ thể về con số 36%, nhưng cần nhìn ngược lại vấn đề qua quy định của pháp luật về vốn, có con số là tỷ lệ 65%(theo điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014)

Điều 144. Điều kiện để nghị quyết được thông qua1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;….

Có thể dễ hình dung nếu như một vấn đề quan trọng của công ty cổ phần, hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thông qua cần ít nhất 65% số phiếu biểu quyết tương ứng với 65% cổ phần đồng ý. 

Quy định vốn góp đi đôi với quyền lực trong quyết định

Và số người không tán thành tối đa sẽ là 35%

Vậy nếu như một cổ đông sở hữu con số 36% cổ phần? Khi đó tổng số cổ đông không tán thành tối đa sẽ là 64%, và chiếu lại quy định pháp luật doanh nghiệp một khi đã không đảm bảo được 65% thì những vấn đề quan trọng của công ty sẽ không được nhất trí cũng như không có nghị quyết nào được thông qua.

Do đó dễ nhận thấy việc các Shark sở hữu 36% cổ phần của công ty thì sẽ có được quyền phủ quyết các vấn đề quan trọng của công ty

  • Loại cổ phần cũng như tổng số cổ phần của từng loại;

  • Thay đổi cơ cấu ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

  • Thay đổi hệ thống cơ cấu tổ chức quản lý của công ty;

  • Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

  • Tổ chức lại, hoặc  giải thể công ty;

  • Các vấn đề khác do Điều lệ của công ty quy định.

Các con số % quyết định nhiều trong việc quyền lực của Shark

Con số 51%

Nếu như tỉ lệ 36% cổ phần tượng trưng cho quyền phủ quyết, thì 51% cổ phần tượng trưng quyền chi phối. Nếu Shark có được 51% cổ phần quyền phủ quyết của 36% cổ phần sẽ là đương nhiên có được. Nhưng không chỉ dừng lại ở phủ quyết, với con số 51% sẽ có “quyền lực” tự mình thông qua các nghị quyết thông thường (theo khoản 2 điều 144 Luật doanh nghiệp 2014) như sau:

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Các nghị quyết về các vấn đề thông thường (như: việc lựa chọn thị trường, đối tác, bổ nhiệm nhân sự cấp thấp,….) sẽ cần ít nhất 51% số phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ đông có 51% cổ phần tán thành. Theo đó nếu Shark có 51% cổ phần của công ty thì họ hoàn toàn có thể tự mình thông qua các vấn đề này mà không phải quan tâm đến việc thuyết phục ai khác trong công ty. Có thể nói “quyền sinh, sát” khi đó nằm trong tay Shark.

Con số 65%

Như đã nói ở trên về 2 con số 36% và 51%, thì đương nhiên con số 65% sẽ có được ưu thế vượt trội của hai quyền kia là quyền phủ quyết và quyền chi phối con số 65% sẽ gần quyết định rất nhiều vấn đề kể cả thông thường, hay những quyết định mang tính chất thay đổi lớn như: bán tài sản công ty, thay đổi giải thể phá sản công ty,…

Con số 65% quyết định lớn trong doanh nghiệp

Ý nghĩa các con số tỉ lệ

Thực tế đó là quy định pháp luật về loại hình doanh nghiệp cũng như quy định về vốn cũng như cách thức vận hành của công ty.

Các con số đó không chỉ dừng lại với các ý nghĩa về phủ quyết, hay quyết định,… mà đó còn đảm bảo rằng buộc đối với trách nhiệm cũng như vận hàng của công ty đảm bảo quyền lợi ích doanh nghiệp.

Thực tế không dừng lại quy định cứng các con số quyết định hết quyền lợi ích mà cần chú ý: 

Những tỷ lệ vốn góp đồng nghĩa với giá trị quyết định của công ty

Những tỉ lệ là quy định thông thường nhưng trên thực tế việc quyết định các vấn đề công ty có thể được thông qua theo các thỏa thuận được ghi vào Điều Lệ của công ty, trong những trường hợp thành lập công ty mà chỉ có vốn thấp có thể tác động qua chính điều lệ không nhất thiết phải 65% mới được quyết định mà có thể chỉ cần con số nhỏ hơn,…

Nhưng khi Shark đầu tư việc công ty đã hoạt động ổn định từ trước việc chọn sở hữu ít nhất 36% được coi là hướng đi an toàn cho các Shark đồng thời có được quyền lợi tương ứng sẽ giúp việc kinh doanh có hiệu quả hơn.

Kết luận

Thực tế, việc giành tối đa quyền chi phối các hoạt động của công ty là điều mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng muốn làm, và điều này bản chất cũng không có gì sai trái. Các Shark trong chương trình làm như vậy cũng là muốn có quyền tự quyết, thể hiện trách nhiệm với số tiền mình bỏ ra đầu tư. Tuy nhiên, các bạn đi gọi vốn startup cần hết sức lưu ý đến các con số này nếu không muốn “đứa con cưng” của mình phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.