ANGEL INVESTOR LÀ GÌ? THUẬT NGỮ STARTUP - Huy Nguyễn

Cửa hàng

Home TÀI CHÍNH ANGEL INVESTOR LÀ GÌ? THUẬT NGỮ STARTUP

ANGEL INVESTOR LÀ GÌ? THUẬT NGỮ STARTUP

Hỗ trợ: 0933.067.033

Danh mục:

Mô tả

Đối với các Startup, huy động các nguồn vốn là điều cần thiết và quan trọng. Họ có thể là nhà đầu tư cá nhân với số vốn nhỏ, thường đến từ tài sản cá nhân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp,… và đây chính là những Angel Investor – Nhà đầu tư thiên thần. Gọi vốn từ các nhà đầu tư thiên thần thường diễn ra trong những giai đoạn phát triển đầu tiên của các startup.

Giai đoạn đầu các Startup chưa có kinh nghiệm và uy tín, sản phẩm mới vẫn còn trong trứng nước sẽ khó để kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư lớn hơn. Chỉ người thân như gia đình, bạn bè những người tin tưởng và hiểu được khả năng của bạn sẽ có khả năng đầu tư cho dự án của bạn nhiều hơn.

Tuy nhiên, số tiền đầu tư trong giai đoạn này thường không lớn đủ đến khi sản phẩm thực sự phát triển và mang về doanh thu. Do đó, bạn cần bước vào vòng cấp vốn.

Gọi vốn từ các nhà đầu tư thiên thần thường diễn ra trong những giai đoạn phát triển đầu tiên của các startup.
Gọi vốn từ các nhà đầu tư thiên thần thường diễn ra trong những giai đoạn phát triển đầu tiên của các startup.

Đối với các Startup, huy động các nguồn vốn là điều cần thiết và quan trọng.Đối với các Startup, huy động các nguồn vốn là điều cần thiết và quan trọng.