Hướng dẫn tối ưu – tăng điểm Google Pagespeed Insights cho WordPress - HUY NGUYỄN - nchuyvn.com - Huy Nguyễn
Chat hỗ trợ
Chat ngay
Google-PageSpeed-Insights-banner
GOOGLE

Hướng dẫn tối ưu – tăng điểm Google Pagespeed Insights cho WordPress – HUY NGUYỄN – nchuyvn.com

Posted On Tháng Sáu 15, 2023 at 10:16 sáng by / No Comments

5/5 - (1 bình chọn)

Đầu tiên các bạn cần lựa chọn đăng ký Hosting WordPress mà P.A Việt Nam cung cấp để đảm bảo tính tương thích phù hợp, tốc độ và bảo mật cao nhất.

1. Kích hoạt bật nén gzip

Trước tiên bạn nên bật chức năng nén gzip là păng làm giảm dung lượng dữ liệu ở máy chủ trước khi gửi tới trình duyệt. Nếu bạn bật tính năng này cho website thì tốc độ sẽ tăng lên đáng kể và giảm được băng thông.

Để kiểm tra trang của bạn đã bật gzip hay chưa thì có thể truy cập:

Để bật tính năng nén Gzip, bạn có thể làm các cách sau:

Nếu dùng plugin W3 Total Cache

Bạn có thể bật tính năng nén Gzip tại Performance -> General Settings -> Browser Cache.

i923 W3totalcachegzipenabled

Sau đó bạn vào Performance -> Browser Cache và đánh dấu vào tất cả tuỳ chọn “Set expires header“.

Nếu dùng WP Super Cache :

Đối với WP Super Cache thì bạn có thể bật Gzip bằng cách :
vào Settings -> WP Super Cache -> Advanced và đánh dấu vào tuỳ chọn “Cache hits to this website for quick access. (Recommended)
và “Compress pages so they’re served more quickly to visitors. (Recommended).

i922 wpsupercachegzipenabled

Dùng .htaccess

Nếu bạn dùng webserver Apache mà không dùng hai plugin ở trên thì có thể bật Gzip bằng cách chèn các đoạn code sau vào file .htaccess

<ifModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>

Hoặc dùng Mod_deflate 

<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
</IfModule>

2. Tận dụng bộ nhớ đệm trình duyệt ( Leverage browser caching) :

Dùng W3 Total Cache

Nếu bạn dùng W3 Total Cache thì khi bật tính năng Browser Cache thì nó đã tự thêm thời gian hết hạn vào các file tĩnh.

Tuy nhiên bạn có thể vào Performance -> Browser Cache và đánh dấu vào các dòng như “Set entity tag (eTag)“, “Set cache control header“.

Dùng .htaccess

Đối với webserver Apache thì có thể thêm đoạn sau vào .htaccess:

####Expires
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresDefault A0
<FilesMatch ".(gif|jpg|jpeg|png|swf|js|css|ico)$">
ExpiresDefault A604800
Header append Cache-Control "public"
</FilesMatch>
<FilesMatch ".(php|cgi|htm)$">
ExpiresActive Off
Header set Cache-Control "private, no-cache, no-store, proxy-revalidate, no-transform"
Header set Pragma "no-cache"
</FilesMatch>
ExpiresByType image/gif A2592000
ExpiresByType image/jpeg A2592000
ExpiresByType image/png A2592000
ExpiresByType application/x-shockwave-flash A2592000
ExpiresByType text/css A2592000
ExpiresByType application/x-javascript A2592000
</IfModule>

3. Giảm thiểu CSS và JavaScript ( Minify CSS và Minify JavaScript ):

Minify là phương pháp sử dụng kỹ thuật gộp các tập tin CSS và JavaScript nhỏ lẻ thành một tập tin lớn để người dùng
có thể tải toàn bộ trong cùng một lúc khi truy cập vào website.
Các tập tin sau khi được minify sẽ lưu vào trong trình duyệt của người dùng giúp tăng tốc cho lần truy cập thứ hai.

Có thể dùng các Plugin sau để thực hiện việc này :
– W3 Total Cache ( đã cài đặt ở bước trên)
– Autoptimize là một plugin miễn phí với gần 1 triệu lượt tải với xếp hạng 4.7/5 sao tại thư viện plugin của WordPress.

Hoặc các bạn có thể lựa chọn cách thức khác hoặc plugin khác nào mà bạn biết.

4. Tối ưu hóa hình ảnh ( Optimize images ):

Nén ảnh trước khi upload. Vì việc giảm các dung lượng hình ảnh rất quan trọng trong việc tăng tốc website cũng như tiết kiệm băng thông cho website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *