Lưu trữ PHOTOSHOP - Huy Nguyễn
PHOTOSHOP

CÁCH BIẾN NỀN TRẮNG THÀNH NỀN TRONG SUỐT TRONG PHOTOSHOP

Mở ảnh bằng Photoshop Bạn có thể mở Photoshop trước rồi mở ảnh, hoặc bấm chuột phải vảo ảnh, chọn Open With -> Adobe Photoshop CS 6 Chọn công cụ Magic Eraser Tool Chọn Magic Eraser Tool như tr
Read More
PHOTOSHOP

CÁCH CÀI ĐẶT PHOTOSHOP CS6 VÀ CRACK MIỄN PHÍ

Cấu hình máy yêu cầu Intel Pentium 4 hoặc AMD Athlon 64 Windows XP SP3/ Windows 7 SP1 / Windows 8/Windows 8.1. Ram: 1GB Ổ đĩa cài đặt yêu cầu trống 1GB Màn hình hiển thị tối thiểu 102
Read More