Lưu trữ TIN HỌC - Huy Nguyễn
Cách Tăng Dung Lượng File Upload Trong Cpanel
GOOGLE

Cách Tăng Dung Lượng File Upload Trong Cpanel

Bạn có thể gặp lỗi liên quan đến giới hạn dung lượng file được upload. Vì giới hạn mặc định của các gói host thường sẽ 2M, nên khi upload file bạn có thể gặp lỗi không upload được vì file quá lớn. Bạn
Read More