Lưu trữ Thuốc Trừ Virus - Huy Nguyễn
BỆNH KHẢM LÁ, MÉO TRÁI DO VIRUS GÂY RA TRÊN CÂY BƯỞI – BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ: SAT 4SL VÀ THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – HUY NGUYỄN
THUỐC BVTV

BỆNH KHẢM LÁ, MÉO TRÁI DO VIRUS GÂY RA TRÊN CÂY BƯỞI – BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ: SAT 4SL VÀ THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – HUY NGUYỄN

BỆNH DO VIRUT GÂY RA TRÊN CÂY TRỒNG Hình dạng: Vi rút có thể có hình sợi, hình cầu hoặc hình que. Cấu tạo: Tất cả các vi rút gây bệnh thực vật được cấu tạo từ axit nucleic, thường là ARN; tuy
Read More