Lưu trữ Thuốc Trừ Cỏ - Huy Nguyễn
THUỐC BVTV

Tarang 280SL – Thuốc trừ cỏ rau trai

THÀNH PHẦN:  Glufosinate ammonium: 280g/l CÔNG DỤNG:  Tarang 280SL là thuốc trừ cỏ cháy mới có tác dụng diệt cỏ bằng con đường tiếp xúc và diệt triệt để từ gốc tới ngọn bên cạnh đó Tara...
Read More
THUỐC BVTV

Tarang 280SL – Thuốc trừ cỏ mần trầu

THÀNH PHẦN:  Glufosinate ammonium: 280g/l CÔNG DỤNG:  Tarang 280SL là thuốc trừ cỏ cháy mới có tác dụng diệt cỏ bằng con đường tiếp xúc và diệt triệt để từ gốc tới ngọn bên cạnh đó Tara...
Read More
ANTACO GOLD 500EC – THUỐC TRỪ CỎ DIỆT MẦM ĐẶC TRỊ CỎ LÁ RỘNG, LÁ HẸP TRÊN KHOAI MÌ, BẮP, ĐẬU PHỘNG
THUỐC BVTV

ANTACO GOLD 500EC – THUỐC TRỪ CỎ DIỆT MẦM ĐẶC TRỊ CỎ LÁ RỘNG, LÁ HẸP TRÊN KHOAI MÌ, BẮP, ĐẬU PHỘNG

QUY CÁCH: CHAI 450ML THÀNH PHẦN Acetochlor : 500g/l CÔNG DỤNG Thuốc trừ cỏ diệt mầm, đặc trị cỏ lá rộng, lá hẹp trên cây khoai mỳ, đậu phộng(lạc), bắp (ngô) … Antaco gold 500EC là thuốc trừ cỏ
Read More
THUỐC TRỪ CỎ COCHAY 200SL – KHÔNG CHỌN LỌC,TIẾP XÚC NHANH, DIỆT CỎ MẠNH, THẤM NHANH QUA THÂN VÀ LÁ
THUỐC BVTV

THUỐC TRỪ CỎ COCHAY 200SL – KHÔNG CHỌN LỌC,TIẾP XÚC NHANH, DIỆT CỎ MẠNH, THẤM NHANH QUA THÂN VÀ LÁ

QUY CÁCH: CHAI 900ML THÀNH PHẦN:  Hoạt chất: Diquat dibromide 200g/l CÔNG DỤNG: Cochay 200SL là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, hậu nảy mầm, có tác động tiếp xúc hấp thu qua lá và các phần màu xanh,
Read More
THUỐC TRỪ CỎ PGAPAXONE 200SL – TRỪ CỎ CHÁY KHÔNG CHỌN LỌC CỎ NHANH CHÁY KHÔ SAU 1 NGÀY PHUN
THUỐC BVTV

THUỐC TRỪ CỎ PGAPAXONE 200SL – TRỪ CỎ CHÁY KHÔNG CHỌN LỌC CỎ NHANH CHÁY KHÔ SAU 1 NGÀY PHUN

QUY CÁCH: CHAI 900ML THÀNH PHẦN Diquat Dibromide 200g/1 Phụ gia vừa đủ 1 lít. CÔNG DỤNG Pgapaxone 200SL là thuốc trừ cỏ cháy không chọn lọc, trừ các loại có mới mọc đến khi đã lớn, tác động tiếp
Read More
THUỐC TRỪ CỎ PGAPAXONE 200SL – TRỪ CỎ CHÁY KHÔNG CHỌN LỌC CỎ NHANH CHÁY KHÔ SAU 1 NGÀY PHUN CHO CÂY CAO SU
THUỐC BVTV

THUỐC TRỪ CỎ PGAPAXONE 200SL – TRỪ CỎ CHÁY KHÔNG CHỌN LỌC CỎ NHANH CHÁY KHÔ SAU 1 NGÀY PHUN CHO CÂY CAO SU

QUY CÁCH: CHAI 900ML THÀNH PHẦN Diquat Dibromide 200g/1 Phụ gia vừa đủ 1 lít. CÔNG DỤNG Pgapaxone 200SL là thuốc trừ cỏ cháy không chọn lọc, trừ các loại có mới mọc đến khi đã lớn, tác động tiếp
Read More
THUỐC TRỪ CỎ PGAPAXONE 200SL – TRỪ CỎ CHÁY CHO CÂY CAO SU
THUỐC BVTV

THUỐC TRỪ CỎ PGAPAXONE 200SL – TRỪ CỎ CHÁY CHO CÂY CAO SU

QUY CÁCH: CHAI 900ML THÀNH PHẦN Diquat Dibromide 200g/1 Phụ gia vừa đủ 1 lít. CÔNG DỤNG Pgapaxone 200SL là thuốc trừ cỏ cháy không chọn lọc, trừ các loại có mới mọc đến khi đã lớn, tác động tiếp
Read More
ARMAIZE XTRA 88WG – CHUYÊN TRỪ CỎ NGÔ, SẠCH CỎ, KHÔNG CHẾT NGÔ
THUỐC BVTV

ARMAIZE XTRA 88WG – CHUYÊN TRỪ CỎ NGÔ, SẠCH CỎ, KHÔNG CHẾT NGÔ

QUY CÁCH: HŨ 62GR THÀNH PHẦN: Atrazine : 76% Mesotrione : 12% CÔNG DỤNG: ARMAIZE XTRA 88WG - Thuốc trừ cỏ chọn lọc, tiền và hậu nảy mầm. Trừ được hầu hết các loại cỏ hòa thảo và cỏ lá rộng. HƯ
Read More