Lưu trữ Thuốc Trị Rầy - Huy Nguyễn
THUỐC TRỪ SÂU APPLAUD 25SC – ĐẶC TRỊ RỆP SÁP HẠI CAM , RẦY NÂU HẠI LÚA
THUỐC BVTV

THUỐC TRỪ SÂU APPLAUD 25SC – ĐẶC TRỊ RỆP SÁP HẠI CAM , RẦY NÂU HẠI LÚA

QUY CÁCH : CHAI 100ML THÀNH PHẦN Buprofezin 250g/l  CÔNG DỤNG APPLAUD 25SC có tác dụng tiếp xúc và thấm sâu mạnh, ức chế quá trình lột xác của sâu hại. Hiệu lực trừ rầy, rệp cao và kéo dài. Đặc
Read More
RỒNG VÀNG GOLD 54 – KHONGRAY 54WP CHUYÊN DIỆT RỆP SÁP, RẦY XANH, BỌ TRĨ, BỌ NHẢY, RẦY LƯNG TRẮNG
THUỐC BVTV

RỒNG VÀNG GOLD 54 – KHONGRAY 54WP CHUYÊN DIỆT RỆP SÁP, RẦY XANH, BỌ TRĨ, BỌ NHẢY, RẦY LƯNG TRẮNG

QUY CÁCH: GÓI 70GRAM THÀNH PHẦN Acetamiprid: 24% w/w Buprofezin: 30% w/w Additives special: 46% w/w CÔNG DỤNG KHONGRAY 54WP là thuốc trừ sâu, rầy có tác động tiếp xúc, vị độc và lưu dẫn mạnh
Read More
THUỐC TRỪ SÂU APPLAUD 25SC – ĐẶC TRỊ RỆP SÁP HẠI CAM , RẦY NÂU HẠI LÚA
THUỐC BVTV

THUỐC TRỪ SÂU APPLAUD 25SC – ĐẶC TRỊ RỆP SÁP HẠI CAM , RẦY NÂU HẠI LÚA

QUY CÁCH : CHAI 100ML THÀNH PHẦN Buprofezin 250g/l  CÔNG DỤNG APPLAUD 25SC có tác dụng tiếp xúc và thấm sâu mạnh, ức chế quá trình lột xác của sâu hại. Hiệu lực trừ rầy, rệp cao và kéo dài. Đặc
Read More
ABAPRO 5.8 EC – TRỪ SÂU SINH HỌC ĐẶC TRỪ RẦY XANH
THUỐC BVTV

ABAPRO 5.8 EC – TRỪ SÂU SINH HỌC ĐẶC TRỪ RẦY XANH

QUY CÁCH : CHAI 480ML THÀNH PHẦN  Abamectin … 58g/l ĐẶC TÍNH THUỐC Abapro 5.8EC là loại thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới, phổ tác động rộng, hạ gục nhanh, hiệu quả cả với các loài sâu nhện đã khá
Read More
DẬP BỌ TRĨ – VK.SUPERLAU 400SC ĐẶC TRỊ RẦY CHỔNG CÁNH
THUỐC BVTV

DẬP BỌ TRĨ – VK.SUPERLAU 400SC ĐẶC TRỊ RẦY CHỔNG CÁNH

QUY CÁCH: CHAI 240ML THÀNH PHẦN: Hoạt chất: Buprofezin…….200g/l Imidacloprid….200g/l Phụ gia đặc biệt vừa đủ CÔNG DỤNG: VK.SUPERLAU 400SC là thuốc đặc trị rầy nâu, bọ trĩ có chứa hoạt chất tiên
Read More
DẬP BỌ TRĨ – VK.SUPERLAU 400SC ĐẶC TRỊ RẦY NÂU
THUỐC BVTV

DẬP BỌ TRĨ – VK.SUPERLAU 400SC ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

QUY CÁCH: CHAI 240ML THÀNH PHẦN: Hoạt chất: Buprofezin…….200g/l Imidacloprid….200g/l Phụ gia đặc biệt vừa đủ CÔNG DỤNG: VK.SUPERLAU 400SC là thuốc đặc trị rầy nâu, bọ trĩ có chứa hoạt chất tiên
Read More
CYTIFOX 300EC – ĐẶC TRỊ SÂU CUỐN LÁ, SÂU ĐỤC THÂN, BỌ TRĨ, RỆP SÁP CHO CÂY THUỐC LÁ
THUỐC BVTV

CYTIFOX 300EC – ĐẶC TRỊ SÂU CUỐN LÁ, SÂU ĐỤC THÂN, BỌ TRĨ, RỆP SÁP CHO CÂY THUỐC LÁ

QUY CÁCH: CHAI 450ML THÀNH PHẦN Dimethoate 280g/1 Alpha-Cypermethrin:.. 20g/1 Chất tăng hoạt lực: … 366g Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1 lít CÔNG DỤNG Hoạt chất: Dimethoate và Alpha-Cypermethrin đã đ
Read More
CYTIFOX 300EC – ĐẶC TRỊ SÂU CUỐN LÁ, SÂU ĐỤC THÂN, BỌ TRĨ, RỆP SÁP CÂY ĐẬU ĐỖ
THUỐC BVTV

CYTIFOX 300EC – ĐẶC TRỊ SÂU CUỐN LÁ, SÂU ĐỤC THÂN, BỌ TRĨ, RỆP SÁP CÂY ĐẬU ĐỖ

QUY CÁCH: CHAI 450ML THÀNH PHẦN Dimethoate 280g/1 Alpha-Cypermethrin:.. 20g/1 Chất tăng hoạt lực: … 366g Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1 lít CÔNG DỤNG Hoạt chất: Dimethoate và Alpha-Cypermethrin đã đ
Read More
CYTIFOX 300EC – ĐẶC TRỊ RỆP SÁP
THUỐC BVTV

CYTIFOX 300EC – ĐẶC TRỊ RỆP SÁP

QUY CÁCH: CHAI 450ML THÀNH PHẦN Dimethoate 280g/1 Alpha-Cypermethrin:.. 20g/1 Chất tăng hoạt lực: … 366g Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1 lít CÔNG DỤNG Hoạt chất: Dimethoate và Alpha-Cypermethrin đã đ
Read More