Lưu trữ Thuốc Diệt Cỏ - Huy Nguyễn
THUỐC BVTV

Tarang 280SL – Thuốc trừ cỏ rau trai

THÀNH PHẦN:  Glufosinate ammonium: 280g/l CÔNG DỤNG:  Tarang 280SL là thuốc trừ cỏ cháy mới có tác dụng diệt cỏ bằng con đường tiếp xúc và diệt triệt để từ gốc tới ngọn bên cạnh đó Tara...
Read More
THUỐC BVTV

Tarang 280SL – Thuốc trừ cỏ mần trầu

THÀNH PHẦN:  Glufosinate ammonium: 280g/l CÔNG DỤNG:  Tarang 280SL là thuốc trừ cỏ cháy mới có tác dụng diệt cỏ bằng con đường tiếp xúc và diệt triệt để từ gốc tới ngọn bên cạnh đó Tara...
Read More
THUỐC BVTV

Thuốc trừ cỏ Maizine 80WP – ĐẶC TRỊ CỎ TRÊN RUỘNG DỨA (KHÓM)

THÀNH PHẦN:  Atrazine (min 96 %) : 80% w/w Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm. CÔNG DỤNG:  Là thuốc diệt cỏ tiền nảy mầm, có tác dụng nội hấp có tác dụng diệt cỏ t...
Read More
THUỐC BVTV

Thuốc trừ cỏ Maizine 80WP – ĐẶC TRỊ CỎ TRÊN RUỘNG MÍA

THÀNH PHẦN:  Atrazine (min 96 %) : 80% w/w Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm. CÔNG DỤNG:  Là thuốc diệt cỏ tiền nảy mầm, có tác dụng nội hấp có tác dụng diệt cỏ t...
Read More
THUỐC BVTV

Thuốc trừ cỏ Maizine 80WP – ĐẶC TRỊ CỎ TRÊN RUỘNG NGÔ (BẮP)

THÀNH PHẦN:  Atrazine (min 96 %) : 80% w/w Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm. CÔNG DỤNG:  Là thuốc diệt cỏ tiền nảy mầm, có tác dụng nội hấp có tác dụng diệt cỏ t...
Read More
THUỐC BVTV

METRIMEX 80WP – ĐẶC TRỊ CỎ TRÊN RUỘNG DỨA (THƠM)

THÀNH PHẦN: Ametryn 80% CÔNG DỤNG: METRIMEX 80WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc, hậu nảy mầm, có tính lưu dẫn mạnh, ức chế quang hợp của cỏ, làm cỏ chết dần trong 5-7 ngày. ...
Read More
THUỐC BVTV

METRIMEX 80WP – ĐẶC TRỊ CỎ TRÊN RUỘNG MÍA

THÀNH PHẦN: Ametryn 80% CÔNG DỤNG: METRIMEX 80WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc, hậu nảy mầm, có tính lưu dẫn mạnh, ức chế quang hợp của cỏ, làm cỏ chết dần trong 5-7 ngày. ...
Read More
KHAI HOANG Q7 – THUỐC TRỪ CỎ NEWFOSINATE 150SL TRỪ CỎ CHỈ, CỎ MẦN TRẦU, CỎ THÀI LÀI TRÊN CÂY CAO SU
THUỐC BVTV

KHAI HOANG Q7 – THUỐC TRỪ CỎ NEWFOSINATE 150SL TRỪ CỎ CHỈ, CỎ MẦN TRẦU, CỎ THÀI LÀI TRÊN CÂY CAO SU

QUY CÁCH : CAN 5 LÍT  THÀNH PHẦN: Glufosinate ammonium: 150g/l CÔNG DỤNG: Thuốc trừ cỏ Khai Hoang Q7 là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, diệt trừ được nhiều loại cỏ lá rộng, lá hẹp, hằng niên
Read More