Lưu trữ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - Huy Nguyễn
杀虫剂 APPLAUD 25WP – AGRI THUẬN THIÊN – nchuyvn.com
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

杀虫剂 APPLAUD 25WP – AGRI THUẬN THIÊN – nchuyvn.com

成分: Buprofezin 25%w/w 功用: 它是一种昆虫生长调节剂, 抑制调节昆虫蜕皮的激素的机制, 不形成新壳(几丁质层),导致脱水和死亡. 突出优势 是日本 Nihon Nohyaku 公司的正品。 该药有触杀作用,除蚜虫外根据抗蜕皮、抑制繁殖的机理。 彻底消灭漏斗的效果更持久。 它杀死年轻和成年的蚜虫。 不影响虾和鱼:适用于稻虾区
Read More
YaraLiva NITRABOR-chống hút ẩm,chống đổ ngã, chống chịu tốt hơn với sâu bệnh hại
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

YaraLiva NITRABOR-chống hút ẩm,chống đổ ngã, chống chịu tốt hơn với sâu bệnh hại

Thành phần: NH4+: 1,3% NO3-: 14,1% Nts: 15,4% Canxi (CaO): 26% Bo (B): 0,3% Công dụng: Đạm Nitrat giúp cây trồng hấp thụ dễ dàng hơn, không bị bốc hơi hay rửa trôi. Đạm Amôn
Read More
HUSSA 722SL – HIỆU MAXBULL DIỆT TUYẾN TRÙNG HẠI CÂY TRỒNG
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

HUSSA 722SL – HIỆU MAXBULL DIỆT TUYẾN TRÙNG HẠI CÂY TRỒNG

Nguyên nhân Tuyến trùng Meloidogyne incognita chính là tác nhân gây ra căn bệnh này. Nhiệt độ nóng ấm và đất trồng là loại cát pha tơi xốp là nơi tuyến trùng phát triển mạnh mẽ. Triệu chứng C
Read More