Lưu trữ Măng Cụt - Huy Nguyễn
Chat hỗ trợ
Chat ngay
BÍ QUYẾT TẠO MẦM CHO MĂNG CỤT RA HOA NGHỊCH VỤ – CẶP PHÂN BÓN PHÂN BÓN VI LƯỢNG LÂN ĐỎ VÀ NOVA PEKACID  – HUY NGUYỄN
PHÂN BÓN

BÍ QUYẾT TẠO MẦM CHO MĂNG CỤT RA HOA NGHỊCH VỤ – CẶP PHÂN BÓN PHÂN BÓN VI LƯỢNG LÂN ĐỎ VÀ NOVA PEKACID  – HUY NGUYỄN

1. Xác định thời gian cắt cành và đầu cành để tạo đọt non Muốn xác định thời gian cắt cành và đầu cành để tạo đọt non cho cây măng cụt thích hợp cần căn cứ 2 yếu tố: Đặc điểm ra hoa của cây mă...
Read More