Lưu trữ Cây Xoài - Huy Nguyễn
QUY TRÌNH DƯỠNG PHÁT HOA XOÀI GIÚP HOA XOÀI SÁNG BÔNG BUNG TRÀ HÀNG LOẠT – HUY NGUYỄN
QUY TRÌNH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TRỒNG

QUY TRÌNH DƯỠNG PHÁT HOA XOÀI GIÚP HOA XOÀI SÁNG BÔNG BUNG TRÀ HÀNG LOẠT – HUY NGUYỄN

Xoài là loại cây ăn trái được trồng rất phổ biến ở nước ta. Ngày nay nhờ áp dụng kỹ thuật xử lý ra hoa nghịch vụ nên diện tích trồng xoài ngày càng phát triển, thu nhập từ cây xoài cũng tăng lên. Tuy
Read More
QUY TRÌNH DƯỠNG PHÁT HOA XOÀI CHỐNG HIỆN TƯỢNG RỤNG HOA HÀNG LOẠT – HUY NGUYỄN
QUY TRÌNH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TRỒNG

QUY TRÌNH DƯỠNG PHÁT HOA XOÀI CHỐNG HIỆN TƯỢNG RỤNG HOA HÀNG LOẠT – HUY NGUYỄN

Mặc dù xoài thường ra hoa rất nhiều nhưng rụng hoa, rụng trái non cũng không ít, đôi khi tỷ lệ rụng hoa và trái non lên đến 99%. Dưới đây là một số nguyên nhân và biện pháp phòng chống tình trạng này
Read More