Lưu trữ Hoạt chất novaluron - Huy Nguyễn
Chat hỗ trợ
Chat ngay
Hoạt chất novaluron

Hoạt chất novaluron là gì? Giải thích chi tiết về hoạt chât novaluron”

1. Giới thiệu sản phẩm Novaluron, hoặc (±) -1- [3-chloro-4- (1,1,2-trifluoro-2-trifluoro-methoxyethoxy) phenyl] -3- (2,6-Difluorobenzoyl) urê, là một hóa chất với thuốc chống đông máu, thuộc nhóm chấ...
Read More