Lưu trữ Hoạt chất novaluron - Huy Nguyễn
Hoạt chất novaluron là gì? Giải thích chi tiết về hoạt chât novaluron”
Hoạt chất novaluron

Hoạt chất novaluron là gì? Giải thích chi tiết về hoạt chât novaluron”

1. Giới thiệu sản phẩm Novaluron, hoặc (±) -1- [3-chloro-4- (1,1,2-trifluoro-2-trifluoro-methoxyethoxy) phenyl] -3- (2,6-Difluorobenzoyl) urê, là một hóa chất với thuốc chống đông máu, thuộc nhóm chấ...
Read More