Lưu trữ GIỐNG CÂY TRỒNG - Huy Nguyễn
CÁC GIỐNG CÂY CÀ CHUA – Huy Nguyễn
GIỐNG CÂY TRỒNG

CÁC GIỐNG CÂY CÀ CHUA – Huy Nguyễn

Giống cà chua là một trong những loại thực phẩm phổ biến tại Việt Nam, được xếp vào các loại rau có giá trị kinh tế cao. Được gieo trồng khắp nơi trên cả nước, từ đồng bằng đến miền núi, từ miền Bắc t
Read More