Lưu trữ ĐẤT THỦY LỢI - Huy Nguyễn
DTL là đất gì? Đất thủy lợi có được xây nhà không?
ĐẤT THỦY LỢI

DTL là đất gì? Đất thủy lợi có được xây nhà không?

Ký hiệu đất DTL trên sổ đỏ là gì? Đất DTL có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất DTL là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này. Theo pháp luật tại Điều 10 Luật đất đai 2013, ph
Read More