Lưu trữ CHẾ PHẨM SINH HỌC - Huy Nguyễn
PHÂN BÓN SINH HỌC NUTRI ROOT ATT – KÍCH RỄ, CẢI TẠO ĐẤT VÀ PHỤC HỒI CÂY – 600K CHAI 5 LÍT – nchuyvn.com – AGRI THUẬN THIÊN
CHẾ PHẨM SINH HỌC

PHÂN BÓN SINH HỌC NUTRI ROOT ATT – KÍCH RỄ, CẢI TẠO ĐẤT VÀ PHỤC HỒI CÂY – 600K CHAI 5 LÍT – nchuyvn.com – AGRI THUẬN THIÊN

THÀNH PHẦN: Bo(B): 3.500mg/l; Kẽm(Zn): 1.000mg/l; pHH20: 6, tỷ trọng: 1.1. Phụ gia nhiều vi sinh vật có lợi, phòng trừ bênh do nấm và tuyến trùng hại rễ… CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT: Sản phẩm được sản xuất
Read More
CHẾ PHẨM SINH HỌC TRICHODERMA ASIA ATT – PHỤC HỒI CÂY BỊ NẤM BỆNH, CẢI TẠO ĐẤT – 80K GÓI 1KG – nchuyvn.com – AGRI THUẬN THIÊN
CHẾ PHẨM SINH HỌC

CHẾ PHẨM SINH HỌC TRICHODERMA ASIA ATT – PHỤC HỒI CÂY BỊ NẤM BỆNH, CẢI TẠO ĐẤT – 80K GÓI 1KG – nchuyvn.com – AGRI THUẬN THIÊN

THÀNH PHẦN: Vi sinh tổng số: Trichoderma spp, Bacillus subtilis ……. 1x106CFU/g  Độ ẩm (max): 30% Phụ gia đặc biệt CÔNG DỤNG: Tăng cường hệ vi sinh vật có ích giúp cải tạo đất, đặc
Read More