Lưu trữ Cây Lạc - Huy Nguyễn
BỆNH TRÊN CÂY LẠC – PHẦN 4: BỆNH GỈ SẮT HẠI LẠC (ĐẬU PHỘNG) VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ – HUY NGUYỄN
Bí Kiếp Trị Bệnh Cho Cây Trồng

BỆNH TRÊN CÂY LẠC – PHẦN 4: BỆNH GỈ SẮT HẠI LẠC (ĐẬU PHỘNG) VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ – HUY NGUYỄN

Tên khoa học: Puccinla Arachidis. Triệu chứng gây bệnh gỉ sắt trên cây lạc (đậu phộng) Puccinla Arachidis.: Bệnh gây các vết đốm trên lá, màu vàng đỏ như sắt. Bệnh cũng hại như bệnh đốm lá. Đó l
Read More
BỆNH TRÊN CÂY LẠC – PHẦN 3: CÁC LOẠI SÂU HẠI LẠC (ĐẬU PHỘNG) VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ – HUY NGUYỄN
THUỐC BVTV

BỆNH TRÊN CÂY LẠC – PHẦN 3: CÁC LOẠI SÂU HẠI LẠC (ĐẬU PHỘNG) VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ – HUY NGUYỄN

Cây đậu phộng (Arachis hypogaea) là cây trồng đem lại nhiều lợi ích cho nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Trồng đậu giúp che phủ đất, chống xói mòn, tàn dư, phụ phẩm là nguồn hữu cơ tăng độ phì c...
Read More
BỆNH TRÊN CÂY LẠC – PHẦN 2: BỆNH LỞ CỔ RỄ HẠI LẠC (ĐẬU PHỘNG) VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ HIỆU QUẢ – HUY NGUYỄN
Bí Kiếp Trị Bệnh Cho Cây Trồng

BỆNH TRÊN CÂY LẠC – PHẦN 2: BỆNH LỞ CỔ RỄ HẠI LẠC (ĐẬU PHỘNG) VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ HIỆU QUẢ – HUY NGUYỄN

NGUYÊN NHÂN: Bệnh lỡ cổ rễ do nấm Rhizoctonia solani Kuhn gây ra. Sợi nấm màu trắng, hạch nấm màu trắng lúc mới, sau đó có màu nâu vàng hoặc nâu đen, hạch nấm hình cầu có bề mặt trơn láng, kích t
Read More