Lưu trữ BỆNH TRÊN HÀNH - Huy Nguyễn
Chat hỗ trợ
Chat ngay
HÀNH BỊ VÀNG LÁ, KHÔ ĐẦU LÁ NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
BỆNH TRÊN HÀNH

HÀNH BỊ VÀNG LÁ, KHÔ ĐẦU LÁ NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Tên khoa học: Stemphylium botryosum  Bệnh khô đầu lá hành (Stemphylium botryosum) là một bệnh nguy hiểm đối với những cây thuốc họ hành tỏi (Liliaceae) ở nước ta hiện nay. Bệnh có thể phát sinh
Read More