Lưu trữ BỆNH THÁN THƯ - Huy Nguyễn
BỆNH THÁN THƯ

Cách phòng trừ bệnh thán thư trên cây sầu riêng

1. Nguyên nhân bệnh Bệnh thán thư trên cây sầu riêng do nấm Colletotrichum spp gây ra. Đây cũng là loại nấm gây ra bệnh thán thư trên các loại cây trồng khác. Khi trong vườn có một cây bị nhiễm, b...
Read More