Lưu trữ BỆNH NỨT THÂN XÌ MỦ - Huy Nguyễn
BỆNH NỨT THÂN XÌ MỦ

Bệnh Nứt Thân Xì Mủ Sầu Riêng Và Biện Pháp Khắc Phục

Nguyên nhân gây bệnh nứt thân, xì mủ sầu riêng Ở các vườn cây lớn khi bước vào thời kì sinh trưởng, hầu như vườn sầu riêng nào cũng bị nấm bệnh gây hại. Các vùng miền thường gặp bệnh là miền Tây, Tây
Read More