Lưu trữ BỆNH THỐI TRÁI - Huy Nguyễn
BỆNH THỐI TRÁI

Bệnh thối trái trên cây sầu riêng và cách phòng ngừa

1. Biểu hiện của bệnh thối trái trên sầu riêng   Thối trái là bệnh nguy hiểm, nó không chỉ gây hại ở trái mà còn gây hại đến nhiều bộ phận khác trên cây sầu riêng. Trên thân: Khi nấm b...
Read More