Lưu trữ Quận 1 - Huy Nguyễn
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận 1, TP.HCM
Quận 1

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận 1, TP.HCM

Về quy hoạch, Sở QH-KT TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM dự thảo quy chế quản lý kiến trúc TP.HCM, trong đó phân khu 1 (lõi trung tâm của trung tâm hiện hữu 930 ha) sẽ lấy công viên 23-9 làm điểm nhấn chín
Read More