ẢNH NÔNG NGHIỆP - Huy Nguyễn

ẢNH NÔNG NGHIỆP

Kali Nitrate kích thích trổ bông, chống rụng trái non, làm hoa nghịch vụ

Kali Nitrate chống sâu bệnh, giảm đổ ngã

DOLCE LINH CHI CHẶN ĐỌT- tạo mầm hoa và kích ra hoa đúng dịp tết

Super Khuẩn – Đặc trị thối trái và xì mủ

Super Khuẩn – Đặc trị nứt thân xì mủ

Paclo X20 Kích thích thúc đẩy bông ra hoa đúng dịp tết

Siêu Vọt Đọt – Bung đọt hàng loạt

Siêu Vọt Đọt – Mập đọt, Xanh lá, Dày lá

Dolla Amy – Kích bông, ra hoa đồng loạt

Dolla Amy – Chống chai đầu đọt, nghẹn đọt

Hitoco 28 – Kích ra cơi đọt, vọt đọt, mập đọt

Hitoco 28 – Bẻ nhánh, tạo tán cây và chống nghẽn đầu lân

Suncolex và Extra – Khô đọt sầu riêng

Cal-Bo-Magie và Hitoco 25 – Tạo mầm cho cây sầu riêng

Khuẩn vương – Đặc trị héo xanh và loét vi khuẩn

Probicol 200WP – Đặc trị héo xanh và loét vi khuẩn

Khuẩn Vương – Đặc trị thối nhũn và đốm lá vi khuẩn

Probicol 200WP – Đặc trị thối nhũn và đốm lá vi khuẩn

Hitoco 30 – Hạn chế rụng bông và tăng tỉ lệ đậu trái

Hitoco 30 – Chống nứt trái, thối trái và méo trái

Phân bón vi lương – Hitoco 25 – Amino hữu cơ

Phân bón vi lượng – Hitoco 04 – Lớn trái thần tốc

Hitoco 03 – Siêu Lân Đỏ

Flint pro – Trị đạo ôn lúa và thán thư xoài

Flint pro – Trị đốm lá cà chua và thán thư ớt

INTEREST 667.5WP – Đặc trị sương mai 

INTEREST 667.5WP – Đặc trị thán thư

GRANDGOLD 80SC – Đặc trị rỉ sắt và xì mủ 

SẠCH BỆNH 1102 – Đặc trị rỉ sắt và xì mủ 

GRANDGOLD 80SC – Đặc trị thối trái và phấn trắng 

SẠCH BỆNH 1102 – Đặc trị thối trái và phấn trắng 

CYFITOX 300EC – Đặc Trị Sâu đục thân và Sâu cuốn lá

CYFITOX 300EC – Đặc trị bọ trĩ và rệp sáp

NOSAU 85WP – Đặc trị rầy xanh và sâu đục thân

VUA RẦY XANH – Đặc trị rầy xanh và sâu đục thân

NOSAU 85WP – Đặc trị sâu cuốn lá, sâu đục trái

VUA RẦY XANH – Đặc trị sâu cuốn lá, sâu đục trái

AGASSI 55EC – Đặc trị nhện đỏ hại cây trồng

AGASSI 55EC – Chuyên trị bọ trĩ cho cây trồng

MALLOT 50DC – Đặc trị rệp sáp

MALLOT 50DC – Đặc trị bọ trĩ

HITOCO 39 – Rước mắt cua sầu riêng, kích thích ra hoa, phát hoa

PHÂN BÓN VI LƯỢNG AV-BO633 – Rước mắt cua sầu riêng, kích thích ra hoa, phát hoa

HITOCO 39 – Dùng xử lý ra hoa nghịch vụ, ra bông, hạn chế đi đọt

PHÂN BÓN VI LƯỢNG AV-BO633 – Dùng xử lý ra hoa nghịch vụ, ra bông, hạn chế đi đọt

MIGHTY 560SC – Đặc trị sương mai dưa chuột (dưa leo) 

MIGHTY 560SC – Đặc trị thán thư, vàng lá thối rễ

YAPOKO 250SC – Đặc trị rệp sáp và rầy thánh giá

YAPOKO 250SC – Đặc trị bọ trĩ và rầy xanh

RADIANT 60SC – Đặc trị bọ trĩ và sâu xanh da láng

RADIANT 60SC – Đặc trị sâu đục thân và sâu đục quả

Acti No Vate 1SP – Đặc trị thối rễ, thối thân và héo rũ

Acti No Vate 1SP – Đặc trị sương mai, thán thư