Sào 6 hậu nở tè le luôn.đã tách làm 2 sổ. đất thuộc Thôn Tân Hoà Xã Tân Thành - Đức trọng - Lâm Đồng 472 - Huy Nguyễn
SỔ 472
BẤT ĐỘNG SẢN

Sào 6 hậu nở tè le luôn.đã tách làm 2 sổ. đất thuộc Thôn Tân Hoà Xã Tân Thành – Đức trọng – Lâm Đồng 472

Posted On Tháng Bảy 15, 2022 at 9:42 sáng by / Chức năng bình luận bị tắt ở Sào 6 hậu nở tè le luôn.đã tách làm 2 sổ. đất thuộc Thôn Tân Hoà Xã Tân Thành – Đức trọng – Lâm Đồng 472

1sào 6 hậu nở tè le luôn.đã tách làm 2 sổ. đất thuộc tân thành thôn tân hoà – Đức trọng
sổ mới ken chưa qua đầu tư. giá 2 sổ 850tr
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'III. đồ thửa đất, nhà và tài săn khác gắn liền vớ›i đất 456 530 822.6 Cạnh Chiều dài Đường di 3-4 28,01 27,12 21,17 13,27 25,77 532 5-1 lộgiới giớ»i 3,50m IV. Những thay đổi sảu khi cấp giấy chứng nhận Xác nhận của cơ quan Nội dung thay đổi và ơ sở pháp lý có thậm quyên'