Bán đất vị trí 134 mt Phan Đình Phùng TP Bảo Lộc Lâm Đồng 440 - Huy Nguyễn
BẤT ĐỘNG SẢN

Bán đất vị trí 134 mt Phan Đình Phùng TP Bảo Lộc Lâm Đồng 440

Posted On Tháng Sáu 25, 2022 at 4:27 sáng by / Chức năng bình luận bị tắt ở Bán đất vị trí 134 mt Phan Đình Phùng TP Bảo Lộc Lâm Đồng 440

Vị trí 134 mt Phan Đình Phùng TP Bảo Lộc đường 2 làn lưu thông lớn
Diện tích 440m
Thổ cư 300
Giá Ngợp 4ty5
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'III. Sơ đồ thửa đất, nhà và sản khác gắn liền vớ»›i đất 162 hêm 207 hemr rộng 9.0m IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận Xác nhẹ thì Nội dung thay đổi ào sở pháp Chuyển đích sử đất 300m² trồ»“ng lâu năm thành đât (ODT) theo Quyết đáị‹nh số 172/QĐ-UBND ngày Bảo Lộc, thời hạn dụng đất Lầu dài theo của UBND thành'