18 đất phú lợi định quán-ĐỒNG NAI 425 - Huy Nguyễn
BẤT ĐỘNG SẢN

18 đất phú lợi định quán-ĐỒNG NAI 425

Posted On Tháng Sáu 23, 2022 at 7:16 sáng by / Chức năng bình luận bị tắt ở 18 đất phú lợi định quán-ĐỒNG NAI 425

18 đất phú lợi định quán

Chia sẻ cơ hội kinh doanh
1 Lô giá 1 tỷ 200 triệu thương lượng
Sổ riêng, Đất trồng cây lâu năm kết hợp đất ở tại nông thôn
Đường hiện hữu Diện tích 1.000 m2
Chắc pháp lý, Vững lợi nhuận
Có thể là hình ảnh về bản đồ và văn bản cho biết '10:54 34/167 Cancel Byongvaokhu-CNT DN xã xãPhúLợi sử Tàisản sản Há sơ Điđến Chia sẻ Số tờ: 34 Số thửa: 167 Diện tích: 1000 m2 Tình trạng cấp giấy: Đã cấp giấy Số giấy chứng nhận: DG183524; Ngày cấp: 02/06/2022 Mục đích sử'
Có thể là hình ảnh về bản đồ và văn bản cho biết '10:54 Trạm xàNG Phú Tân Nam Trung Phong 34/167 xã Phú Vinh x Cancel Trạm xăng dầu BI 火 xã Phú Gia Cann thịtrấn Định Quán xãPh Gia Canh Chợ Gia Canh UBND xã Gia Canh sử 明 Tài sản Hồ“ sơ Đi iđến Chia sẻ Số tờ: 34 Số thửa: 167 Diện tích: 1000 m2 Tình trạng cấp giấy: Đã cấp giấy Số giấy chứng nhận: DG183524; Ngày cấp: 02/06/2022 Mục đích sử'
Có thể là hình ảnh về văn bản
Không có mô tả ảnh.