2 xào 4 . 2 mặt tièn ngang 36m dài 70 m . ấp 5 xã PHÚ NGỌC-ĐỊNH QUÁN-ĐỒNG NAI 404 - Huy Nguyễn
BẤT ĐỘNG SẢN

2 xào 4 . 2 mặt tièn ngang 36m dài 70 m . ấp 5 xã PHÚ NGỌC-ĐỊNH QUÁN-ĐỒNG NAI 404

Posted On Tháng Sáu 18, 2022 at 7:38 sáng by / Chức năng bình luận bị tắt ở 2 xào 4 . 2 mặt tièn ngang 36m dài 70 m . ấp 5 xã PHÚ NGỌC-ĐỊNH QUÁN-ĐỒNG NAI 404

2 xào 4 . 2 mặt tièn ngang 36m dài 70 m . ấp 5 xã PHÚ NGỌC-ĐỊNH QUÁN-ĐỒNG NAI

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'nhà tích:2374,0m (băng Diện thức Tờbảndồsố: Định Quán, tình ba trăm Không được dụng: Nai bốn 0,0m2 Thời hạn sửdụng: nông thôn 300 Om2; trồng năm 2074,0m². vuông) năm: Đến 15/10/2043. Nguồ“n dụng: Nhận chuyếr nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đấtcó dụng ất300.0 Nhận chuyên nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền 2.Nhà trìnhxây dựng khác: sản xuất rừng trồ“ng: Cây năm: Ghi chú: dụng 2074,0m² ĐồngNai,ngày Đồng SỞTAINGUYÊNVAMOITRU AINGUYÊN SỞ GCM: cs.0.3.2.19.'