Mặt tiền tỉnh lộ 713 cách quốc lộ 20 tâm 1 km diện tích 5*55m tại Đạ Mri, Đạ Huoai, Lâm Đồng 407 - Huy Nguyễn
BẤT ĐỘNG SẢN

Mặt tiền tỉnh lộ 713 cách quốc lộ 20 tâm 1 km diện tích 5*55m tại Đạ Mri, Đạ Huoai, Lâm Đồng 407

Posted On Tháng Sáu 17, 2022 at 4:45 sáng by / Chức năng bình luận bị tắt ở Mặt tiền tỉnh lộ 713 cách quốc lộ 20 tâm 1 km diện tích 5*55m tại Đạ Mri, Đạ Huoai, Lâm Đồng 407

Mặt tiền tỉnh lộ 713 cách quốc lộ 20 tâm 1 km diện tích 5*55m thô cư 75m giá 250 triệu/m bớt Lộc
Đất thuộc khu vực thị trấn damri huyện da huoai tinh lâm đồng
Không có mô tả ảnh.