ĐẤT Phú hòa 1ty. ĐỊNH QUÁN-ĐỒNG NAI 381 - Huy Nguyễn
BẤT ĐỘNG SẢN

ĐẤT Phú hòa 1ty. ĐỊNH QUÁN-ĐỒNG NAI 381

Posted On Tháng Sáu 16, 2022 at 8:58 sáng by / Chức năng bình luận bị tắt ở ĐẤT Phú hòa 1ty. ĐỊNH QUÁN-ĐỒNG NAI 381

ĐẤT Phú hòa 1ty. ĐỊNH QUÁN-ĐỒNG NAI

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '17:58 19%_ Lê Phương Như Ý Hoạt động phút trước Tờ/ thửa Cancel Số tờ:15 Số thửa:230 Đăng nhập thành viên để xem chi tiết Thông tin thửa đất đường Số tờ: 15 Số thửa: 230 Diện tích: 300.0 m2 Thông tin quy hoạch sử dụng đất -ONT: Đất tại nông thôn 300.33m2 (Quyết đáịnh 5371 QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tinh Đông vê việc phê duyệt quy hoạch dụng đên năm 2030) Huyện Định Quán Xã Phú Hòa @Trung tâm Công nghệ thông Sờ TN&MT Đồng Nai Xem thêm Chỉnh sửa'