1 mẫu 8 đất xã Phú Túc-định quán-đồng nai 357 - Huy Nguyễn
BẤT ĐỘNG SẢN

1 mẫu 8 đất xã Phú Túc-định quán-đồng nai 357

Posted On Tháng Sáu 10, 2022 at 8:18 sáng by / Chức năng bình luận bị tắt ở 1 mẫu 8 đất xã Phú Túc-định quán-đồng nai 357

1 mẫu 8 đất xã Phú Túc-định quán-đồng nai

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'đường hiện hữu lộ giới đường 8m Suối 76.8 65.4 1050 1050 B01 77.9 82.9 15.0 1050 B02 85.0 1050 13.0 B03 B04 B05 75.5 83.0 1111 12.5 12.4 1128 39.0 14.5 B06 B07 12,2 19.4 13,2 A01 13.4 75.7 A02 1002 13.5 74.5 A03 A04 13,2 1002 74.5 1002 11.7 78.3 A05 11.8 1002 A06 1007 88.2 1007 91.4 38.0 B08 42.3 B09 2026 93.4 2407 73.9 1352 40.1 84.9 C01 11.1 lộ giới đường 10.9 tờ 53 thửa 200, 205 Phú Túc Định Quán- Đồng Nai Diện 8,254m2 chia 13/4/2022 10.9'