Chỉ 280tr/1000m2 bạn có ngay 1,5ha đất CLn sổ riêng đất 2mt thuộc thanh sơn _ định quán _ đn 316 - Huy Nguyễn
BẤT ĐỘNG SẢN

Chỉ 280tr/1000m2 bạn có ngay 1,5ha đất CLn sổ riêng đất 2mt thuộc thanh sơn _ định quán _ đn 316

Posted On Tháng Sáu 6, 2022 at 9:16 sáng by / Chức năng bình luận bị tắt ở Chỉ 280tr/1000m2 bạn có ngay 1,5ha đất CLn sổ riêng đất 2mt thuộc thanh sơn _ định quán _ đn 316

Chỉ 280tr/1000m2 bạn có ngay 1,5ha đất CLn sổ riêng đất 2mt thuộc thanh sơn _ định quán _ đn . Thế đất bằng phẳng , cách dt 761 chỉ 500m .